Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / CSEH-ÉS MORVAORSZÁG

Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége
Svaz Madaru Žijících v Ceských Zemích

Előzmények, megalakulás

A CSEMADOK (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Klubja) 1949-es megalakulása után 1949-1951 között Csehországban Karlovy Varyban, Chodovban, Loketban, Ostravában és más városokban alakultak alapszervezetei. 1951-ben azonban ezek az ígéretesen fejlődő alapszervezetek megszűntek. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy ezután a Csehországban élő magyaroknak nem volt kulturális szervezetük.
Ez az állapot az 1989 novemberében kezdődő rendszerváltozás után szűnt meg: 1990. február 24-én Prágában megalakult a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a CSMMSZ. Megalakulása óta a CSMMSZ-nek 6 városban alakult alapszervezete: Prágában, Ostravában (1992), Brünnben (1993), Litoměřicében (1995-2007), Pilzenben (1997), Teplicében (2002), Olmützben (2008) és Lovosicében (2009). Szövetségünk részt vett a NYEOMSZSZ 2001.november 24. alakuló ülésén, s a 2003. március 29. közgy?lésünk a tagság vállalása mellett döntött.

Célkitűzések

A csehországi magyarok kulturális szervezete programjában és alapszabályában tevékenysége céljaként a következőket tűzte ki:
- a Cseh Köztársaságban élő magyarok számontartása, önművelésük szervezése, kulturális és egyéb igényeiknek a lehetőség szerinti kielégítése,
- a magyarság anyanyelvi kultúrájának fejlesztése, a magyar kultúrához való természetes kötődés ápolása,
- a sajátosan magyar-cseh jellegű kapcsolatok hagyományainak megismerése, jelenüknek fejlesztése azáltal, hogy az itteni magyarság tájékoztatja önmagáról és lehetőségei szerint a magyar kultúráról a cseh nyilvánosságot, a cseh kulturális életről pedig közvetve vagy közvetlenül a határokon túli magyarságot , különös tekintettel elsősorban a szlovákiai magyarságra, amelyhez a Cseh Köztársaságban élő magyarok túlnyomó többsége származásánál fogva kötődik.

A CSMMSZ tevékenysége

Klubtevékenység, előadások, kiállítások szervezése.
Minden alapszervezet fontosnak tartja a rendszeres klubtalálkozókat. Van, ahol hetente, máshol havonta legalább egyszer találkoznak a szervezet tagjai. A klubestek fő célja magyar nyelvű társalgás, szórakozás, ismerkedés.
Emellett rendszeresen szervezünk:
- vitaesteket
- előadásokat
- író-olvasó találkozókat
- irodalmi esteket
- néptáncbemutatókat
- kiállításokat

A CSMMSZ bekapcsolódik a Csehország területén működő más kisebbségi szervezetekkel közösen rendezett kulturális eseményekbe is - ilyenek például a "Prága a nemzetek szíve”, a strážnicei nemzetközi folklórfesztivál, a ”Kultúrák találkozása” és az ”Egyazon városban élünk” elnevezésű rendezvények Prágában, ill. Brünnben.

Magyar Kulturális Napok
Prágában 1992-től, Brünnben 1995-től, Ostravában és Pilyzenben 2000-től minden évben megszervezzük a magyar kultúra napjait. A rendezvény célja a magyar történelem, hagyományok, kultúra bemutatása és népszerűsítése a nyilvánosság körében.

Gyermekfoglalkozások
Mivel az utóbbi években az iskoláskorú gyermekek rendszeres magyar nyelvtanítása különböző okok miatt nem valósult meg, áttértünk a gyermekek játékos nyelvoktatására. Közös hétvégi programokat szervezünk számukra, ahol mondókázás, mesemondás, éneklés és hagyományápoló játékok közben gyakorolják a magyar nyelvet.
Prágában 1998 tavaszán magyar hagyományőrző óvodás csoport alakult, amely 2002 decemberétől Iglice néven működik.
Rendszeresen szervezünk játékos gyermeknapot és Mikulás-estet, ahol nem hiányzik a mese- és bábelőadás.
Nagy az érdeklődés a nyári táborok iránt is. A csehországi magyar diákok rendszeres résztvevői az esztergomi Nyári Anyanyelvi Tábornak és a Sárospataki Nyári Kollégiumnak.

Lapkiadás és rádióműsor

Az csehországi magyarok tájékoztatása a CSMMSZ tevékenységének nagyon fontos része.
A szövetség megalakulásától kezdve írásos formában tájékoztatja tagjait: 1990-ben először körlevél, később a Tájékoztató, ill. a Prágai Tájékoztató segítségével szólt a tagokhoz.
1993-tól Prágai Tükör címmel kulturális és közéleti lapot adunk ki, mely évente ötször jelenik meg 1000 példányszámban. ( A Prágai Tükör utolsó két évfolyamának tartalma a www.pragaitukor.com honlapon is megtalálható.)
A brünni alapszervezet évente kétszer adja ki a Brünni Magyar Futár című hírlapját.
A Cseh Rádió Regina Praha állomásán a "Megértés klub" kisebbségi műsor keretében 1992 júniusától háromhetenként van húszperces magyar nyelvű adásunk.
(A tavalyi árvíz miatt az adás jelenleg szünetel.)

Egyéb tevékenység

· Magyar vonatkozású műemlékek felújítása:
- Végh János, Tardy Mózes és Molnár Eduárd református lelkészek sírjának rendbehozatala Nebužely községben, majd a temető előbb-utóbb bekövetkezendő felszámolására való tekintettel a lelkipásztorok hamvainak és sírköveinek áthelyezése a közeli Libiš község templomkertjébe (a prágai magyar református gyülekezettel közös kezdeményezés 2000-ben)
- A brünni Špilberk várbörtön falán elhelyezett magyar jakobinusok emléktáblájának felújítása (1997)
- Esterházy János, a csehszlovákiai magyarság mártír politikusa tiszteletére állított emlékmű felavatása a mírovi rabtemetőben (1998)
· Magyar református istentisztelet hetente és katolikus szentmise havonta Prágában, alkalmanként Brünnben és Ostravában
· Kiadványaink:
- Csémy - - Sadílek: „Magyarok a Cseh Köztársaságban“ 1918-1992 (1992)
- Ujváry Zoltán: „Szülőföldön hontalanul“ , (cseh nyelven, 1994)
- Mészáros Antal: „Ereszkedik le a felhő - Mám Tě rád“ (kazetta, 1997)
- Cséfalvay Ildikó: ”Az én Prágám” (rendhagyó útikalauz, 1999)
- Visszapillantó - dokumentumgyűjtemény 1990-2001 (2002)
- Magyar prágaiak - prágai magyarok (életrajzi lexikon, a Károly Egyetem Magyar Stúdiumok Központjával közösen 2002)
- a brünni alapszervezet közreműködésével jelent meg: Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, valamint: Hajdú vitézek - - Hajdúci (cseh nyelven)
- Radek Patloka: Bevezetés a magyar hangtanba és alaktanba (2009)
- Poljaková Taťána: Családi históriák (2010)

· Egyéb rendszeres rendezvényeink:
- Prágai Magyar Bál (1992-től minden évben)
- Katalin-bál Brünnben és Ostravában (2000-től)
- II. Rákóczi Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása az 1848-as évforduló alkalmából
- 1996-tól rendszeresen őszi honismereti kirándulások (Magyarország, Erdély)
- Művelődési táborok
- Petőfi Sándor szavalóverseny
- Találkozás a pilzeni Nemzetközi Színházi Fesztiválon vendégszerepelő magyar színtársulatokkal

Alapszervezeteink Prágában, Brünnben, Ostravában és Pilzenben állandó klubhelyiséggel, könyvtárral, videotékával, műholdvevő rendszerrel rendelkeznek ( DUNA TV, M1, M2 és számos magyar rádióadó).

Alapszervezeteink:

Prágai alapszervezet
Elnök: Kosár Árpád
Cím: K Botiči 2, 101 00 Praha 10
Telefon: 00420 271 746 932
Tel/fax: 00420 271 746 913
E-mail: csmmsz@mbox.vol.cz

Brünni alapszervezet
Elnök: Fazekas Mónika Cím: Svaz Maďarů - Brno Radlická 8, 602 00 Brno Tel: 00420 602 742 931 (Fazekas Mónika, elnök, mobil) Honlap: info@mkic.cz

Ostravai alapszervezet
Elnök: Rákóczi Anna
Cím: ul. 28.října 15, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 00420 596 115 139
E-mail:
madarsky.klub@tiscali.cz
Honlap: www.madari-ostrava.cz

Pilzeni alapszervezet
Elnök: Kuczman Miklós
Cím: ul.. J.J.Ryby 3, 323 22 Plzeň
Telefon: 00420 607 684 100 (mobil)

Teplicei alapszervezet
Elnök: Kulina Ferenc
Cím: Bohosudovská 1606/18, 415 02 Teplice
Telefon: 00420 605 953 600 (mobil)     
     
  Postacím:

K Botici 2
101 00 Praha 10
Ceska Republika

 
  Telefon: +420 271 746 932  
  Fax: +420 271 746 313  
  Honlap: http://www.csmmsz.org  
  Elektronikus posta: csmmsz@volny.cz  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Rákóczi Anna  
 
Alelnök:

Farkas Éva

 
       
  Elnökségi tagok:

Kosár Árpád

Nagy Sándor

Kuczman Miklós

Kulina Ferenc

Pospíšilová Iveta

Fazekas Mónika

Detáry Attila

Bak Lajos

Hulák Gyula

Fiala Jaroslav

Kokes János

Becske Katalin