Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / DÁNIA


Dániai Magyarok Országos Szövetsége
Sammenslutningen af ungarske foreninger i Danmark


Történeti visszatekintés

A Dániai magyarság első szervezetei az 56-os eseményeket követő menekültáradat letelepedése után jöttek létre. Addig nem volt említésre méltó magyar populáció az országban, akkor azonban óvatos becslések szerint is kb. 2.000 menekült érkezett. Hozzájuk a következő években-évtizedekben folyamatosan jött az "utánpótlás", de ezzel egyidejüleg jelentős volt a továbbvándorlás (Svédország, Kanada, USA, Norvégia stb.) az elhalálozás és az asszimiláció. Újabb bevándorlási hullámot jelentett 1988-89-ben a Ceausescu diktatúra haláltusája, mikor is százával érkeztek Erdélyből és Románia más részeiről is.

A dániai magyarság jelenlegi létszámáról pontos felmérések hiányában csak becslésekbe bocsátkozhatunk. A legtöbben valahol 2.000 és 4.000 közé teszik ezt a számot. Mivel a földrajzi széttagoltság igen nagy, a szervezeti élet csak Koppenhágában és környékén alakult ki; vidéken ehhez sehol nem volt meg a kellő koncentráció. Koppenhágában és környékén 4-500 magyarról tudunk. Közülük természetesen nem mindenki aktív, magyarsága ápolását nem mindenki tartja fontosnak.

Szervezetek és tevékenységük

A Dániai Magyarok Országos Szövetsége (DMOSZ) 1998-ban alakult meg Koppenhágában. A DMOSZ célja, hogy a dániai magyarság egyesületeinek gyűjtő szerve legyen, segítse a magyarság dániai beilleszkedését, ápolja a magyar nyelvet és hagyományokat.

A szövetség alakulása óta ugyanazt a három egyesületet tömöríti. Ezek a következők:
DUNA Dán Magyar Kulturális Egyesület
Bartók Béla Klub
Korcsos táncegyüttes

A DUNA a legjelentősebb egyesületünk, kb. 65-70 taggal. A tagság egy része második generációs magyarokból, ill. dán szimpatizánsokból (házastársak, a magyarkultúra vagy nyelv iránt érdekl|ődők) áll. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendezvényeken szokássá vált a kétnyelvűség, bár természetesen a magyar a domináns nyelv. A nemzeti ünnepek műsoros és vacsorával egybekötött megünneplésén kívül több kulturális rendezvény szervezésében közreműködött az egyesület. Ilyenek voltak pl.: Berecz András elôadóestje vagy Cseh Tamás koncertje az elmúlt évben. Ezen kívül magyar filmestek (videón), dán nyelvű előadások a magyar irodalomról, zenetörténetrôl és történelemrôl vonzottak érdeklődket (nem csak tagokat és nem csak magyarokat) az egyesület körébe. Évente egy kirándulás és egy sakkverseny is a népszerű programok közé tartozik. A DUNA negyedévenként megjelentet egy újságot (DUNA LAP) a tagság részére. Ez a lap is kétnyelvű és jelenleg a dániai magyarság egyetlen nyomtatott fóruma. (Szerkeszti a DUNA elnöke, Haulik Krisztina).
A DUNA rendelkezikegy honlappal is: www.duna.dk

A Bartók Béla Klub a magyar komolyzene barátainak köre. Tagsága 10-12 fő, ennek a fele dán. Jórészt közös zenei programokon vesznek részt, koncertlátogatás, közös kamarazenélés,stb. Közülük sokan aktív muzsikusok. A nemzeti ünnepeket a DUNÁval együtt tartják meg. A klub elnöke Hirtling Béla.

A Korcsos együttes a magyar táncokat kedvelő lelkes amatőröket gyűjtötte össze Katona János vezetésével. A tánctanításon kívül ünnepi alkalmakkor színvonalas műsorrokkal és a magyar ritmusok és tánclépések népszerűsítésével emelik a rendezvények színvonalát.

Nagy a jelentőségűek voltak a magyar nyelvűszentmisék is. Horváth páter évtizedeken át nagyfokú munkát végzett az északon élő honfitársaink számára.

Lehetőségeink:
Mivel az elérhető magyarok száma nem nagy a tevékenységek körét bővíteni gyakorlatilag már nem lehet. Emelhetnénk viszont a színvonalat, ha anyagi lehetőségeink erre meglennének. Meg tudnánk például hívni művészeket, szervezhetnénk kiállításokat, tanfolyamokat stb. A DMOSZ és tagegyesületei kizárólag a tagdíjakból tartják fenn magukat, ami ideológiai függetlenséget jelent, de egyúttal korlátokat is állít elénk.

Koppenhága, 2003. január


A tavaszi programjaink:

1. 2003. március 15. - Március 15-i kulturális / vacsorás rendezvény
2. 2003. április 6. - Kertész Imre - Eszterhás Péter (K.I. fordítója) előadása
3. magyar filmek - esti programok
4. magyar nyelvoktatás
5. magyar néptáncoktatás
     
     
  Postacím:

DK-4250 Fuglebjerg
Palmevaengevej 13
Denmark

 
  Telefon: +(45-55) 454-381  
  Fax: + (45-55) 454-381  
  Honlap /Duna Egyesület: http://www.duna.dk  
  Elektronikus posta: duna.haulik@get2net.dk  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Haulik Krisztina
Duna Egyesület
 
 
Alelnök:

Hirtling Béla
Bartók Béla egyesület

 
       
  Vezetőségi tag:

Katona János
Korcsos táncegyüttes