Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / ANGLIA


Magyarok Angliai Országos Szövetsége
National Federation of Hungarians in England

A Magyarok Angliai Országos Szüvetsége (MAOSZ) az Egyesült Királyságban élő magyarság pártpolitikailag független egyesületeinek országos szervezete, amely a történelmi egyházak képviselőivel szorosan együttműködve fejti ki munkáját.
Támogat minden magyar ügyet, amely az összmagyarság érdekeit szolgálja és tisszteletben tartja az 1956-os szabadságharc eszméit, magyar hagyományokat és az egyetemesen elismert emberi szabadságjogokat.

Tevékenységének célja:

 • ápolni a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat,
 • támogatni a magyarság közös érdekeit,
 • előmozdítani a tagegyesületek és az egyéni tagok közötti együttműködést.

 • Alapelve az egyesületi tagok egyenjogúsága, származásra, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül.
  Feladatának tartja a magyar nemzeti ürmepek méltó ünneplésének megrendezését, az utódállamok magyarságának érdekképviseletét és más külföldi magyar szervezetekkel való együttműködést.
  Egyéni tagjai sokoldalú tehetségét felhasználva kulturális rendezvényeket szervez és negyedévenként megjelenteti 1993-ban indított színvonalas folyóiratát, az Angliai Magyar Tükört. Minden tevékenysége arra irányul, hogy tagjaiban a magyarságtudatot fenntartsa, hazánkat méltón képviselje a befogadó országban és a hármas tagoltságú magyarság minden ágával kapcsolatot tartson.

  A MAOSZ tíz éves fennállásáról Ormándy László főtitkár emlékezett meg az Angliai Magyar Tükör 2002. júniusi számában. Cikkében felsorol néhány kiemelkedő eseményt, mint a magyar követséggel együtt rendezett angol-magyar Szent István jubileum megünneplése a Westminster Székesegyházban 2000 őszén, amelyen 1300 főnyi ünneplő közönség gyűlt össze, a királyi családot Alexandra hercegnő képviselte, a magyar kormányt pedig Martonyi János akkori külügyminiszter.
  Nemzeti ünnepeinken az angliai magyar értelmiség olyan jeles képviselői mellett, mint Gömöri György, Kabdebó Tamás, dr.Kurucz György, Pátkai Róbert, Dr Péter László, Sárközi Mátyás, beszédet tartottak angol diplomaták, mint Peter Unwin és Sir John Birch, valamint magyarországi, illetve határon túli személyiségek, mint dr.Durai Miklós, Fasang Árpád, Jókai Anna és mások. Színielőadásainkon olyan művészek vettek részt, mint Dunai Tamás, Mácsai Pál és Nádasy Myrtyll.
  1998 óta évente vers-és prózafesztivált rendez kultúrtitkárunk, Lillywhite Sarolta, februárban a Manchester melletti Rochdale-ben, márciusban Londonban. A Magyar Kulturális Központtal eredményes együttműködés alakult ki, ennek keretén belül a millenniumi évben két színielőadást hoztunk Angliába: Pozsgai Zsolt Fekete méz-ét és Illyés Kinga marosvásárhelyi művésznő Az élet kenyere című pódiumjátékát.
  A magyar nagykövetséggel közösen minden év március 15-én koszorút helyezünk el Kmetty György honvédtábornok londoni sírjánál,
  A MAOSZ, alapszabályához híven, pártoktól független szervezet. Élénken érdeklődik Magyarország politikai élete iránt, de óvakodik attól, hogy bármilyen formában állást foglaljon a demokratikus Magyarország belső politikai folyamataiban, vitáiban.
  2002. november 25.
       
       
    Postacím:

  36 College Road
  Wembley, Middlesex HA9 8RJ
  England

   
    Telefon: + 44-208 904 2849  
    Fax: + 44-208 904 2849  
    Honlap: MAOSZ  
    Elektronikus posta: rpatkai1@yahoo.co.uk  
       
   
  Elnökség
   
       
    Elnök:
  Pátkai J. Róbert püspök  
   
  Alelnök

  Adlerné Kaiser Edit

   
         
    Elnökségi tagok:

  Főtitkár: Lindop Márta

  Kulturális titkár: Lillywhite Sarolta

  Pénztáros: Gáspár Gyula

   
       
   

  -------- Lap tetejére