Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / FINNORSZÁG


Finnországi Magyarok Egyesülete
Suomen unkarilaisten yhdistys ry

Egyesületünk célja a magyar nyelv és kultúra ápolása, a Finnországban élő magyarok összefogása, érdekük képviselete valamint hivatalos keret biztosítása a különböző itt élő magyarokat érintő rendezvényekhez, tevékenységekhez.

Egy hivatalos formájú közösségi szervezet megalakításának a gondolata 1992-ben vetődött fel, amit 1993. márc. 13-án meg is valósítottunk. Az FME már több éve hivatalosan bejegyzett formában működik, finnországi és nemzetközi kapcsolatai vannak, a világ magyarsága számon tartja.

Egyesületünk nem egy zárt, szűk körű klub hanem minden Finnországban véglegesen vagy ideiglenesen megtelepedett, hosszabb-rövidebb ideig itt élő magyar szervezete. Működéséhez a szükséges minimális anyagiakat a fizető tagság adja, nagyobb rendezvényeinkhez pályázati úton nyerünk támogatást

Az elmúlt évek folyamán sok fiatal magyar család érkezett Finnországba, főleg Nagy-Helsinki körzetébe. Kívánjuk, hogy közülük minél többen váljanak aktív tagjainkká, és tevékeny munkájukkal erősítsék egyesületi életünket.

Az évek során sokféle - mindenekelôtt kulturális - tevékenységet, szerveztünk, támogattunk különféle kezdeményezéseket a magyar táncháztól kezdve a természetjárásig, ill. a gyermekeknek szervezett Bóbita-klubig.

A finnországi magyaroknak természetesen van más olyan tevékenysége is, amely nem tartozik kimondottan az FME tevékenységi körébe. Ilyenek pl. az ökumenikus elveken működő Finnországi Magyar Gyülekezet (FMGy) rendezvényei, ill. a magyar nyelvű óvodai, valamint általános iskolai oktatás Helsinkiben, Espooban és Vantaaban.

Évente többször megjelentetjük közösségi hírlevelünket, az FME Körlevelét. Sok tagunknak talán ez jelenti az egyedüli kapcsolatot az itteni magyarokkal és az (ó)hazai eseményekkel.

Tevékenységünk fontos részét képezi a külföldi magyar egyesületekkel való együttműködés. Ez elsősorban az északi és balti államok magyar egyesületeivel való szoros kulturális kapcsolattartást jelenti. Tagjai vagyunk a Magyarok Világszövetségének és a tavaly alakult NYEOMSZSZ-nak (Nyugat- Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének).

Magunkról bővebben és egyesületi életünk minden fontos mozzanatáról HONLAPUNKon tájékozódhat az érdeklődő.
     
     
  Postacím:

Kauppiaankatu 32
10300 KARJAA
Suomi-Finland

 
  Telefon: +358 40 965 1411  
  Fax: +35819 231246  
  Honlap: http://fme.magyarutca.org  
  Elektronikus posta: fme@magyarutca.org  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Nagy Gábor  
  Elnökhelyettes:


Karancsi Mária

 
       
  Elnökségi tagok:

Székely Balázs(Pénztárnok)

Hiekkanen Ildikó (pénztár)

Simon Csaba (adatbázis)

Bálint Beáta (turkui közösség)

Halonen Hajnalka (tamperei közösség)

 
     
 

-------- Lap tetejére