Ön a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) megújult honlapját böngészi.

Megismerheti  szövetségünk történetét, tevékenységét, céljait, kapcsolatrendszerét, és sok más hasznos információt szerezhet a nyugat-európai magyarsággal kapcsolatos kérdésekről. Magunkról/Rólunk  bővebben a Szövetségünk menüpont alatt tud meg részleteket.

A Tagszervezeteink menüpontban megismerheti a Szövetséghez tartozó egyes országos szervezeteket, azok történetét, működését és más hasznos tudnivalókat.

Szövetségünk nyitott minden érdeklődő számára, ezért a Dokumentumtár menüpont alatt megtalálhatja mind alapszabályunkat, mind a nemzeti egység jegyében fogant állásfoglalásainkat, nyilatkozatainkat, stb.

Kikkel ápolunk partneri viszonyt, milyen hasznos oldalakat ajánlunk? - ezekre a kérdésekre választ kaphat a Partnereink, valamint a Kapcsolások oldalakon.

Szövetségünk kiemelt fontossággal kezeli a szórványmagyarság oktatási feladatait, a magyar kultúra ápolását nyugaton.. Ezekről bővebben az Oktatás-tanulás és a Média oldalakon szerezhet tudomást.

Kellemes, hasznos böngészést kíván a NYEOMSZSZ elnöksége!

A honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat az admin.ujnyeomszsz(at)nyeomszsz.org címre várjuk.

Utolsó frissítés: 2022. január 29.

Västeuropeiska Ungerska Riksföreningars Förbund (ungerskt namn: Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége eller NYEOMSZSZ; engelskt namn: The Western European Association of Hungarian Country Organizations ) är en icke-vinstdrivande, politiskt obunden organisation registrerad i Sverige. (registreringsnummer: 802411-5159)

Organisationen främjar samarbete mellan sina medlemsorganisationer. Den understödjer även alla välgörenhets- eller kulturändamål till förmån för allmänheten, särskilt främjandet av utbildning genom att stödja undervisningen i det ungerska språket, kring landets historia och geografi; främjandet av konst, kultur och arv genom undervisning och firandet av Ungerns traditioner och seder.

NYEOMSZSZ agerar som en paraplyorganisation för andra landsorganisationer i Europa där det förekommer en ungerska diaspora med sin egen landsorganisation. För närvarande har organisationen 17 medlemmar från Sverige, Norge, Finland, Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tjeckien, Storbritannien, Holland, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike.

Der Bund Ungarischer Landesverbände in Westeuropa (Ungarischer Name: Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ); schwedische Name: Västeuropeiska Ungerska Riksföreningars Förbund) ist eine gemeinnützige, überparteiliche Organisation, die in Schweden registriert ist. (Registrierungsnummer: 802411-5159)

Der Bund fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliederorganisationen. Zudem fördert er gemeinnützige und kulturelle Zwecke im öffentlichen Interesse, insbesondere der Bildung durch Unterricht der ungarischen Sprache, Geschichte und Geographie; sowie durch Veranstaltungen mit Bezug zur ungarischen Kunst, Kultur und Tradition.

Der NYEOMSZSZ fungiert als Dachverband für die Landesverbände in den europäischen Ländern mit landesweit organisierter ungarischer Diaspora. Zurzeit hat er 17 Mitglieder in folgenden Ländern: Schweden, Norwegen, Finnland, Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Groß-Britannien, Niederlande, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Deutschland und Österreich.

The Western European Association of Hungarian Country Organizations (Hugarian name: Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége or NYEOMSZSZ; Swedish name: Västeuropeiska Ungerska Riksföreningars Förbund) is a non-profit, non-partisan organisation registered in Sweden. (registration number: 802411-5159)

The organisation promotes cooperation between its member organisations. It also promotes any charitable or cultural purpose for the benefit of the public, in particular the advancement of education by supporting the teaching of the language, history and geography of Hungary; the advancement of arts, culture and heritage by teaching and celebrating the traditions and customs of Hungary.

NYEOMSZSZ acts as an umbrella organisation for other country organisations in Europe where there is a Hungarian diaspora with its own country organisation. Currently it has 17 members from Sweden, Norway, Finland, Latvia, Estonia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Great Britain, Holland, France, Portugal, Spain, Italy, Switzerland, Germany and Austria.


A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének létrehozása elementáris követelményként jelentkezett. Ennek egyik előfeltétele volt az egyes országokban működő, egyesületeket összefogó országos szervezetek felkutatása. A velük való kapcsolatfelvétel után lehetett gondolni kontinentális szinten egységes keretek megteremtésére. A kapcsolatfelvételek, az egymás közti érintkezés a posta és a telefon mellett egyre inkább digitális eszközök igénybevételét tette szükségessé. Nem csupán az információk gyors kicserélése, hanem a homepage, honlap felállításával és folyamatos működtetésével betekintést tudunk nyújtani működésünkbe, és érdeklődő kívülállók is képet alkothatnak rólunk. A közös honlap átfogó, sokrétű tájékoztatást nyújt, ezáltal nagyobb összefüggésben válik láthatóvá szórvány jellegünk.

Digitális eszközökkel gyorsabban és erőteljesebben lehet elvégezni a legkülönbözőbb szervezési feladatokat, előkészíteni rendezvényeket, találkozókat. Habár ez a módszer nem pótolhatja a személyes találkozásokat, a távolságok leküzdésében nagy segítségünkre van a villanyposta, amit tréfás hangzással „emil“-nek is szokás nevezni.

Fennáll természetesen az a veszély, hogy ezáltal még inkább virtuálissá válik életünk; emberi kapcsolataink személytelenné válnak, sokszor nem tudjuk, kik akadnak fenn böngészés közben a hálózaton, netán kik élnek vissza bizalmunkkal és ellenünk használják fel a rólunk kihalászott információkat.

Mindennek ellenére az önálló, szerves közösségi élet a szórványban eleve nem zárja ki, sőt éppenséggel szükségessé teszi a kapcsolatok egész hálózatának kiépítését és működtetését. Anyagi eszközök hiányában csakis az internet segítségével oldható meg pl. a távolsági oktatás, a kulturális javak közvetítése ma már szintén digitális úton is lehetséges.

Ezek az eszközök egyrészt lehetővé teszik az egyesületek, országos szervezetek más országokbeli magyar egyesületekkel való folyamatos együttműködését, kissé nagyképűen „világháló“ megteremtését, másrészt az anyaországgali kapcsolatok sokrétű ápolását, végeredményben oly módon, hogy minden „rész“ ellátja saját feladatát, de egyetemes magyar szinten kölcsönösen kiegészíti egymás feladatkörét, mert  részt vállal belőle.

Bárhogyan is vesszük, a nyelvterületen kívül létező szórványok nagyban virtuális közösségek, s a honlapon keresztül jelennek meg, mintegy ott vannak otthon. Minden gyakorlottság mellett sem feledhetjük, hogy ez a fajta életmód nem cél, hanem eszköz, tehát így is kell bánni, élni vele. A cél pedig a személyes találkozásokból táplálkozó fizikai és szellemi összefonódás, amit az együvé tartozás élménye hatja át.

Deák Ernő