Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / LETTORSZÁG


Lettországi Magyarok Balaton Szövetsége
Latvija Dzivojoso Ungaru Biedriba ”Balaton”


Egyesületünk célja:
A Lettországban élő magyarok összefogása, a magyar kultúra és hagyományok népszerűsítése.

Feladata:
Aktivizálni a magyarul beszélő honfitársainkat, fejleszteni nyelvtudásukat.
Megőrizni az ifjú nemzedék körében a népi és kulturális hagyományokat.
Népszerűsíteni a magyar lakosok körében a lett nyelvet és lettországi kulturát, művészetet és történelmet.

Történeti áttekintés

Lettországban ma közel 300 magát magyarnak valló ember él. Többségük a Szovjetunió fennállása idején Kárpátaljáról került ide dolgozni vagy egyetemi tanulmányokat folytatni. S azután, főleg házasságkötés révén, ez az ország vált ideiglenes letelepülésük színhelyevé. Közülük azonban mindössze csak 78 fő lett államplogár, tízen más ország útlevelét hordják a zsebükben, a többi 205 fő pedig a "Lett Köztársaság állandó lakosa" státuszt viseli, még azok a gyermekek is, akik 1991 előtt születtek. A többi idekerült magyar hontalan. Ez egyebek között azzal a hátránnyal jár, hogy nem élhetünk a Lettország és számos más állam közötti érvényes vízummentesség előnyeivel. Ha például Magyarországra akarunk menni, akkor ahhoz lengyel, szlovák és magyar vízum kell, elég komoly összegekért. Ráadásul hivatalos rigai magyar képviselet híján a tallini nagykövetséget kell felkeresni a magyar vízumért. Ez további tetemes útiköltséget is jelent a többségükben idős és igen szegény körülmények között élő emberekenk.

A lettországi magyarok már 1992-ben kezdtek szervezetbe tömörülni, miután az ország kivált a Szovjetunió kötelekéből. Társaságunk hivatalosan 1997-ben lett bejegyezve, és akkor kapta a Balaton nevet.

A tagság száma 30-36 között mozog, ezek mind Rigában élnek. Ha új magyar családot fedezünk fel, akkor ez a szám nő. A vidéken élő 18-20 magyarral levélben tartjuk a kapcsolatot.
A tagság feloszlása kor szerint:
16-25 évig: 8 fő
26-35 évig: 4 fő
36-45 évig: 5 fő
46-55 évig: 7 fő
56 év fölött: 12 fő.
Közel kétharmaduk közép-és felsőfokú képzettséggel rendelkezik.
Az utóbbi időben többen elhagyták az országot, mivel az “állandó lakos”, vagyis hontalansági státuszt kaptak csak Lettországban. A teljes állampolgárság megszerzése olyan feltételekhez van kötve mint pl. lett nyelvvizsgák, az alkotmány és a történelem teljes ismerete, és ez a legtöbb magyar számára nem könnyű feladat. Ez eddig 18 magyarnak sikerült. Egy lettországi tanyasi magyar, Fazekas András vizsga nélkül vált állampolgárrá. Az északi országok éghajlatát tűrő szőlőfajta kinemesítéséért kitüntetésképpen megkapta a lett személyi igazolványt, ezzel ismerték el érdemeit.

Itt meg kell említeni, hogy a balti államok közül Lettországban él a legtöbb magyar. A szomszédos Litvániában és Észtországban a magyaroknak ilyen problémái nincsenek. Észtországban van magyar nagykövetség, Litvániában mindenki megkapta az állampolgárságot, aki minimum 5 évet ott élt.

Rendezvények

A Balaton Társaság 1997-98 ban elég aktívan működött, az ezután következő években kevesebb volt a rendezvény. A 2001-2002-es évben majdnem teljesen sikerült teljesíteni a munkaterv pontjait.
A 2002-es évi rendezvényeink:
1. Március 15 és húsvét megünneplése
2. Társaságunk 5 éves évfordulója és augusztus 20-a ünneplése
3. Megemlékezés 1956 októberére
4. Évvégi beszámoló és batyus bál

Az év folyamán megjelent faliújságaink:

1. Emlékezés az 1848-as szabadságharcra
2. Képes híradó: Gyermekeink Budapesten. A határon túli fiatalok találkozójáról készült beszámoló és videofilm bemutatása
3. Társaságunk 5 éves évfordulója és augusztus 20-a
4. Sportbajnokaink: Apa és fia. Kovcsi József és Kovcsi Ottó országos Kick-Box bajnokok
5. 60 éves híres honfitársunk, a genetikus szőlőnemesítő Fazekas András.

Kilenc ifjú tagunk hivatalosan bemutatkozott a budapesti ifjúsági találkozón, szeretnénk ha ez a jövőben is folytatódna.

Anyagi okok miatt több betervezett rendezvényt nem tudtunk megvalósítani. Ilyenek pl a kirándulás a lett Nemzeti Parkokba, kirándulás a Liv-lakta területre, nyelvi rokonainkhoz.

Társaságunknak minden rendezvenyről van jegyzőkönyve.
2002. augusztus 20-án a rigai Szent Albert római katolikus templomban ünnepélyesen felszentelték a kézzel hímzett magyar zászlónkat.
Társaságunk 2002-től tagja a NYEOMSZSZnak.

Mi, lettországi magyarok reménykedve várjuk, hogy Rigában megnyíljon a magyar diplomáciai képviselet akár nagykövetség, akár konzulátus formájában.

Ez évi őszi-téli rendezvényeink:
Megemlékezés 1956 októberére
Karácsonyi-újévi találkozó;évvégi beszámoló


     
     
  Postacím:

Zemes iela 6-8
Riga, LV-1082
Latvija

 
  Telefon: + 371 7172605/ + 371 73770005  
  Fax: + 371 737 20 80  
  Honlap:  
  Elektronikus posta:  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Molnár Sándor
tel. + 371 7372080/ mobil: + 371 9124583
fax: + 371 737 20 80
 
 
Alelnök:

Dubovszkaja-Buda Irénke
tel. + 371 7185048/ mobil: + 371 6406979

Skele-Kovács Viktória tel. + 371 7547757

 
       
  Elnökségi tagok:

Zujevics Éva tel. + 371 7956317

Zareckaja Ildikó tel. + 371 7617225

 
     
 

-------- Lap tetejére