Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / NORVÉGIA


Norvégiai Magyarok Baráti Köre
Ungarsk Venneforening

Az egyesület

Norvégiában becslés szerint mintegy 3000 magyar származású személy él. Az első emigrációs hullám a háború után, a következő - és számban a legnagyobb - az 56-os forradalom után, a legutóbbi pedig a 70-es és 80-as években érkezett ide, javarészt Erdélyből és a Vajdaságból.

A Norvégiai Magyarok Baráti Köre 1990. március 15-én alakult Oslóban. Távoli elődünknek, az 1930-ban szintén Oslóban megalakult, és hét évig létező Norvégiai Magyar Egyesületet tartjuk.
A megalakuláskor elfogadott alapszabály, amely kisebb változtatásokkal ma is érvényes, a magyar kultúra, az anyanyelv és a hagyományok megőrzését tűzte ki célul.
Az MBK tagja lehet mindenki, aki egyetért az alapszabályokkal, és befizeti az évi tagdíjat. Rendezvényeinkre mindenkit szívesen látunk, de azokról rendszeres tájékoztatót csak a tagoknak tudunk küldeni, akik a fizető rendezvényeken kedvezményt is kapnak, továbbá ingyen jutnak az MBK negyedévenként megjelenő lapjához, az MBK Híradóhoz.
Egyesületünk anyagi alapját a befizetett tagdíjak és a különböző, nagyrészt norvég pályázatokon elnyert összegek képezik. Az MBK-nak fennállása óta kb. 150-200 fizető tagja van, de a rendezvényeket látogató érdeklődők száma összesen több százra tehető.

Rendezvények

Az egyesület fennállása óta havonta tart kulturális rendezvényeket, melyek keretében különféle ízléseknek és igényeknek megfelelő színvonalas műsorokról igyekszünk gondoskodni: megemlékezés a nemzeti ünnepekről, színházi előadások, filmestek, Katalin-bál, szentiváni-piknik, karácsonyi ünnepség, közös kirándulások stb.
Az MBK-nak saját "háza" nincs, de rendezvényeinkre megfelelő helyiséget bérelünk, ami az utóbbi években legtöbbször egy konferenciaközpont kellemes, színpados, kb. 200 főt befogadó helyisége.

Gyermekcsoport

Tíz éve működik Csincsele gyermekcsoportunk, melyben óvodás és kisiskolás-korú gyermekek játékos ének-zenei foglalkozásokon vesznek részt szakképzett zenepedagógus segítségével, havonta három alkalommal.

Újság

Az MBK Híradó a norvégiai Magyarok Baráti Köre 1992 óta megjelenő magyar nyelvű lapja.
Negyedévenként 12-16 oldal terjedelemben 250 példányban jelenik meg. A benne szereplő cikkek nagy része norvégiai magyar vonatkozású témákkal, magyar-norvég kapcsolatokkal és egyesületünk aktuális eseményeivel foglalkozik. Kezdettől fogva állandó rovatunk a portrécsarnok, melyben egy-egy Norvégiában élő magyart mutatunk be.

Könyv

Magyarok Norvégiában címmel 2000-ben könyvet adtunk ki mintegy 200 oldal terjedelemben. Tervezzük a kötet javított és bővített kiadásánk megjelentetését.

Tájékoztató az MBK-ról

1999-ben 12 oldalas kétnyelvű színes tájékoztató füzetet adtunk ki egyesületünkről.
A közelmúltban nyitottuk meg honlapunkat az interneten, mely - bár még fejlesztés alatt van - alapos és folyamatosan frissített tájékoztatót kíván adni egyesületünk tevékenységéről.
Címe: www.mbk-norvegia.no

Előzetes programtervünk 2004. augusztusáig:

Január 31: Városnéző séta: a norvég parlament megtekintése - magyar nyelvű idegenvezetés
Február 21: Az MBK közgyűlése
Március 14: Olvastam költőtárs: Petőfi és Arany levelezése - a debreceni Csokonai Színház előadása
Április 24: Művészettörténeti előadás
Május 22: Kabaré - magyarországi vendégelőadás (Szép Ernő írásaiból, a Petőfi Irodalmi Színpad előadása)
Június 23: Szentiváni piknik
Augusztus 21: Szent István-napi műsor és kiállítás

Részletesebben és pontosabban az egyesület honlapján.


     
     
  Postacím:

Postboks 5291 Majorstua
Oslo
Norge

 
  Honlap: www.MBK-norvegia.no  
  Elektronikus posta: mbk@mbk-norvegia.no  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Fáskerti Mária  
       
  Elnökségi tagok:

Bogya István

Jankovits Gábor

Kesselbauer Gyöngyvér

Szakács János

Szolnoki Zsuzsa

 
     
 

-------- Lap tetejére