Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / LENGYELORSZÁG


Lengyelországi Magyar Egyesület
Wspólnota Węgierska w Polsce


Magunkról és céljainkról röviden

Az Egyesület 1994. december 14-én alakult meg. Alapszabályát a Varsói Magyar Kulturális Intézet székházában tartott alakuló közgyűlésen fogadták el 1995. március 30-án. Egyesületünk tagságának szándéka a magyar nemzeti identitástudat, a magyar kultúra és anyanyelv ápolása, megőrzése. Tagja lehet minden magyar származású vagy magyar állampolgárságú személy.
Az Egyesület működésének célja:
- a Lengyelországban élő magyarok és azok leszármazottai közötti kapcsolatok kialakítása és fenntartása
- a magyar nyelv és kultúra ápolása - az Egyesület tagjainak mindennapi életében felmerülő problémák feltárása és segítségnyújtás a problémák megoldásához
- kapcsolattartás az anyaországgal
- a magyar kultúra terjesztése Lengyelországban
- a hagyományos lengyel-magyar barátság ébrentartását szolgáló eszmék és vállalkozások ösztönzése

Az Egyesület kitűzött céljainak megvalósítása érdekében:

1. találkozókat szervez, a nemzeti és más ünnepek alkalmából közös ünnepségeket rendez
2. felkutatja a magyar százmazású személyeket, gondoskodik a lengyelországi magyar hagyományok nyomainak ápolásáról
3. segítséget nyújt és tanácsadással szolgál az egyesületi tagok szociális, jogi és más természetű ügyyeinek megoldásához
4. turisztikai, üdülési és nyelvoktatási rendezvényeket szervez, különös tekintettel a gyermekek és fiatalok igényeire

Kapcsolataink

Az Egyesület szoros kapcsolatban áll a varsói Magyar Nagykövetséggel, a krakkói Főkonzulátussal, a varsói Magyar Kulturális Intézettel és a varsói Lengyel-Magyar Baráti Társasággal.

Mivel kevés magyar él Lengyelországban (ui. 1981-ben, a szükségállapot bevezetésekor a vegyes házasságban élők közül aki csak tehette, hazaköltözött Magyarországra) nem könnyű feladat az Egyesület működtetése. Kevés az egyesületben az aktív ember (nota bene egész Lengyyelországban kb. 1000 magyar él, ebből Varsóban kb. 100 fő), a tagság nagy része középkorú vagy idősebb. Mivel kiválóan működik a varsói Magyar Kulturális Intézet, a mi Egyesületünk tagságának megvan a lehetősége, hogy részt vegyen kulturális rendezvényeken. Mi kiegészítjük az Intézet által rendezett programokat, havonta egyszer jövünk össze, s megpróbáljuk mindig egy-egy konkrét kérdés köré szervezni találkozónkat. Arra ügyelünk, hogy ne csak teadélután keretében találkozzunk.

Amire büszkék vagyunk, az a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola, mely a Magyar Köztársaság varsói Nagykövetsége, a Magyar Kulturális Intézet és az Egyesület támogatásával, akkreditáció nélkül, honismereti szakkörként működik. Mindenki önként, társadalmi munkában végzi feladatát az iskolában. A tanulók is díjmentesen vesznek részt a kéthetente egyszer, szombatonként 10-től 13 óráig tartó foglalkozásokon. Az iskolát minden Lengyelországban élő magyar vagy magyar származású gyermek látogathatja.
Az iskola célja a magyarságtudat megőrzése, ápolása, magyarságismereti tárgyak oktatása (történelem, irodalom, magyar nyelvtan, földrajz, kézimunka), a magyarok nemzeti ünnepeinek megünneplése, nyelvi táborok szervezése. A 2002-2003-as tanévben egy óvodás, egy kisiskolás és egy teenager csoport működik, összesen 25-30 gyerek részvételével. Az iskolások kb. felét az itt dolgozó magyarok gyermekei teszik ki. A gyermekoktatás egyik gondja: a külföldön élő magyar származású gyerekeknek szóló tankönyv hiánya, most a Haza, a magasban c. tankönyv kiadásával megoldódott. A másik nagy gond a közvetlen magyar élmény hiánya talán a NYEOMSZSZ segítségével : non-profit cserkésztáborok szervezése útján szintén megoldódik.

Híreink 2006 októberében:

:: Október 8-án tartotta évnyitóját a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola.
Ez már a hatodik ebben a sorban, és ezalkalomból a szülők-gyerekek-tanárok végigsétáltak, és két helyen koszorúztak. (Varsó belvárosában egyébként hét helyen van magyar emlékhely, ill. emléktábla.)
:: Elkészült,- és a szükséges egyeztetések után itt közzé is tesszük - az 1956-os magyar forradalom jubileumi lengyelországi rendezvényeinek terve.
Az itteni magyar szervezetek szellemi, emberi, megszerezhető erőforrásokat mozgósítanak, lengyel barátainkkal szoros együttműködésben.
:: Kirándulás Vilniusba
Egy réges-régi ígéret teljesül akkor, amikor - várhatóan a novemberi hónap folyamán - a lengyelországi magyarok, Ákos tanítványaival együtt kirándulunk Vilniusba, meglátogatjuk Marikáékat, és -ha igaz- nem üres kézzel megyünk a Vilniusi Egyetem Magyar Szobájába.
:: Köszönjük a marosvásárhelyi tárgyalóinknak az elért eredményeket!


     
     
  Postacím:

Lengyelországi Magyar Egyesület
ul. Marszalkowska 80v
00-517 Warszawa, Polska - Poland

 
  Telefon: + 22 758 90 66  
   
  Honlap:  
  Elektronikus posta: martagedeon@interia.pl  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Engelmayer Ákos  
 
Alelnök:
Gedeon Márta  
       
  Elnökségi tagok:

Kallaur Éva

Pasternak Éva

 
     
 

-------- Lap tetejére