Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / SVÉDORSZÁG


Svédországi Magyarok Országos Szövetsége ( SMOSZ)
Ungerska Riksförbundet

Történet

1974-ben magalakult a Magyar Bizottmány Svédországban (tagjai között: Pákh Ervin, Polgári Sándor, Szendrőy Bálint, Berkovits Teodor), tehát országos szervezet, melynek a svéd állam támogatást nyújt.
1976-ban a Bizottmány átalakult és felvette mai nevét: Svédországi Magyarok Országos Szövetsége.
Elnökök: Rezsőfi Alajos (1976- 1983), Jakabffy Ernő (1983 - 1994), Bihari Szabolcs (1994- ).

1989 előtt a SMOSZ a magyar politikai ellenzék és a Kárpát-medencei magyar népcsoportok számos képviselőjét hívta meg előadástartásra. A svéd Állami Bevándorlási Hivatalhoz fűződő kitűnő kapcsolatai révén a SMOSZ sok felvidéki, erdélyi és délvidéki üldözött magyarnak tudott segíteni a tartózkodási engedély megszerzésében.
A Szövetség több ízben fordult beadvánnyal a svéd kormányhoz a kisebbségi magyarság érdekében, pl. az 1980-as évek végén a Romániában tervezett falurombolás ellen.
1988-ban egy svéd kiadóval együttműködve Ungrarna i Transsylvanien (A magyarok Erdélyben) címmel könyvet jelentetett meg.
1989 őszén nyilvános tüntetéseket szervezett azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a Tőkés László ellen folyt rendőri akcióra.
Később az üldözött délvidéki magyarok védelmére emelte fel szavát.

Az 1999. február 7-én megújított Alapszabály leszögezi, hogy a szövetség a svédországi magyarság pártpolitikailag független egyesületeinek összmagyarságban gondolkodó országos szervezete. Működésének alapelve a demokrácia és a jogszerűség; őrzi és ápolja az 1956. évi, világtörténelmi jelentőségű magyar forradalom eszmei örökségét.

Célok:

• a magyar bevándorlók svéd társadalomba való beilleszkedésének megkönnyítése;
• a magyar nyelv, hagyományok és kultúra ápolása;
• jó kapcsolat fenntartása mind a svéd, mind a magyar társadalommal és hivatalos szervekkel;
• a tagegyesületek (svédországi magyar egyesületek) összefogása, működésük elősegítése (anyagilag is).

- A SMOSZ évi munkaterv alapján fejti ki tevékenységét, amelynek élénkségét a rendezvények száma is mutatja:
1997-ben több mint 1000, míg 1999-ben kb. 1300 műsort szerveztünk.
- A magyar államalapítás ezredik évfordulóját gazdag millenniumi programmal ünnepeltük meg, melynek egyik célja volt a magyar kultúra megismertetése és népszerűsítése a svéd társadalomban.
- Közgyűlést évente kétszer tartunk, tisztújító választást pedig háromévente. Az egyesületi vezetőkhöz hasonlóan, a SMOSZ-vezetőség tizenhárom tagja + 3 póttag ellenszolgáltatás nélkül végzi feladatát.
- A működés anyagi alapját a tagdíjak összessége, valamint a fizető tagok számával arányos állami támogatás biztosítja.
- A SMOSZ Híradója és a stockholmi Magyar Ház Híradója évente négyszer jelenik meg, és minden fizető taghoz eljut.

A 34 tagegyesület a Malmö városától a közép-svédországi Uppsaláig nyúló terület (kb. 700 km) helységeiben működik.
A Magyar Ház Közösség a Stockholmban megvásárolt (1998-ban kifizetett) emeletes ház működtetéséről gondoskodik.
Tagegyesületeinkre egyébként a sokféleség jellemző: van ifjúsági és cserkész-egyesületünk; képzőművészettel, tárlatrendezéssel foglalkozó egyesületünk; külön segélyszervezetünk szállít Svédországban lecserélt kórházi, iskolai felszerelést, ruhaneműt, stb. a Kárpát-medencei régióba; egy másik egyesület a svédországi magyarság történetének rögzítésére hatalmas adattár kiépítésén dolgozik - mindezek szerencsésen kiegészítik a többi, hagyományosan átfogóbb jellegű fővárosi és vidéki egyesületünk tevékenységét.

Az anyanyelvi oktatás érdekében 1979-1986 között Iskolabizottság működött; 1997-ben anyanyelvi tagozatot hoztunk létre, melynek feladata egyrészt az ifjúság oktatása, másrészt a tanárok továbbképzése, távoktatás bevezetése, új módszerek, stb. ismertetése. Számos helyen van hétvégi magyar iskola, egyes helyeken magyar óvoda is. E munkához segítséget kapunk a magyar kormánytól is (pl. tankönyveket).
Nyaranként anyanyelvi tábort rendezünk. A magyar katolikus és protestáns egyházi munka is az anyanyelv megőrzésének egyik fő tényezője.

Külföldi kapcsolatok:

1995 óta évente rendeztünk találkozót a többi Észak-európai ország magyar egyesületeivel, 1999-ben a Nyugat-európaiakkal együtt.
A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Stockholmban, a Magyar Házban tartotta alakuló gyűlését 2001 novemberében.

Terveink a jövőre

folytatni a munkát, új eszközökkel, elképzelésekkel gazdagítani a svédországi magyar közösséget. Mind többen ismerjük fel - svédországi magyarok -, hogy őseink magyar kultúrája szilárd lelki alapot jelent nekünk, s hogy annak ápolása nem akadályozza a svéd társadalomba való beilleszkedésünket. Gyermekeink lelki élete is gazdagabb lesz, ha két európai kultúrába nőhetnek bele.

Stockholm, 2000. március 15 - 2003 február 7.

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke
     
     
  Postacím:

Ungerska Riksförbundet
Lövåsvägen 12
167 33 Bromma
Sverige

 
  Telefon: + XXX  
  Fax: + XXX  
  Honlap: smosz.org  
  Elektronikus posta: szabolcs.bihari@telia.com  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Bihari Szabolcs  
 
Alelnök

Kalocsi Margit /fax: +46 (0)8-778 85 83/

 
 
Titkár

Kovásznay Ádám

 
 
Pénztáros

Blénessy Emese

 
       
  Vezetőségi tagok:

Aluuan Gabriella
Blénessy Zoltán
Bitay Zsolt
Boross Kálmán
Fülöp Géza
Markó László
Mihály Ferenc
Stuber György
Tompa Anna

 
     
  Vezetőségi póttagok:

Budai Gábor
Pálmai Tibor
Politidou Mária

 
  Könyvvizsgálók:

Boström Nádler Mariann
Tittenberger József