Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Magyarok Angliai Országos Szövetsége

National Federation of Hungarians in England

Látogasson el honlapunkra...

Tovább...

A Magyarok Angliai Országos Szövetsége 1992 ben alakult. A MAOSZ az Egyesült Királyságban élő magyarság pártpolitikailag független egyesületeinek országos szervezete, amely a történelmi egyházak képviselőivel szorosan együttműködve fejti ki munkáját.

A szervezeti kereteken túl egyéni magyarok részvételére is számít, ez az angliai magyar összefogásnak elengedhetetlen része. Működése kiterjed Nagy-Britannia egész területére, székhelye London.

Tevékenységének célja: ápolni a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat, támogatni a magyarság közös érdekeit, előmozdítani a tagegyesületek és egyéni tagok közötti együttműködést

Alapelve az egyesületi és egyéni tagok egyenjogúsága, származásra, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül.
Támogat minden magyar ügyet, amely az összmagyarság érdekeit szolgálja, és tiszteletbe tartja az 1956-os szabadságharc eszméit, a magyar hagyományokat és az egyetemesen elismert emberi szabadságjogokat.

Feladatának tekinti a magyar nemzeti ünnepek méltó ünneplésének megrendezését, az utódállamok magyarságának érdekképviseletét és a NYEOMSZSZ-val (Nyugat Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) való szoros együttműködést, ahol országos tanácsként képviseli az Egyesült Királyságban élő magyarokat.

Egyéni tagjai sokoldalú tehetségét felhasználva kulturális rendezvényeket szervez, és az Angliai Magyar Tükör negyedévenként megjelenő folyóirat megszűnése után kiadja az Októberi Tükör című MAOSZ évkönyvet.
Tevékenysége arra irányul, hogy tagsága körében a magyarságtudatot fenntartsa, és hazánkat méltón képviselje a befogadó országban és a hármas tagoltságú magyarság minden ágával kapcsolatot tartson.

A MAOSZ, alapszabályához híven, pártoktól független szervezet. Élénken érdeklődik Magyarország politikai élete iránt, de óvakodik attól, hogy bármilyen formában állást foglaljon a demokratikus Magyarország belső politikai folyamataiban, vitáiban.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további értékes információkért látogasson el honlapunkra.