Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Dokumentumtár

Az alábbi dokumentumok pdf állományúak. Amennyiben nincs Adobe Reader olvasóprogramja, innen ingyenesen letöltheti: http://get.adobe.com/reader/
Az oldalon található összes anyag nyilvános, éppen ezért szabadon másolható, felhasználható, terjeszthető.

Alapítási dátum: 2001. november 25.

Országos tagszervezetek száma: 13.
Székhely: Magyar Ház, Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma, Svédország
Levélcím: Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma

Történet:
2001. november 23-25. között Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Cseh- és Morvaországból, Dániából, Észtországból, Finnországból, Hollandiából, Lengyelországból, Lettországból, Litvániából, Németországból Norvégiából, Svájcból és Svédországból 15 nyugat-európai országos szervezet, tanácskozásra gyűlt össze azzal a szándékkal, hogy megalakítsa a földrész nyugati és északi országaiban működő országos szervezetek átfogó csúcsszervezetét, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségét.

Az országhatárokon átívelő kapcsolatok kiépítése és az együttműködés szükségessége már 1990 szeptemberében megfogalmazódott az ausztriai Kufsteinben “Útkeresés a jövőbe” címmel megrendezett tanácsokozáson.
Az azóta eltelt időszak változásai megmutatták, hogy egy széleskörű hálózat megteremtése és kiépítése nem vesztett időszerűségéből, sőt, egyenesen sürgőssé vált. Az egyesülő Európában az integrációs együttműködés a szórványok kapcsolatrendszerének kiépítésében természetes követelmény.

A szövetség alakuló közgyűlésén megvitatta és elfogadta alapszabályát, mely a svédországi bíróságon került bejegyzésre. A szövetség székhelyéül Stockholmban állapodott meg.
A tagságot a belgiumi és a svájci szervezet nem vállalta.

A közgyűlés négy szakcsoportot (anyanyelvi, média, gazdasági és kulturális szekció) jelölt ki a gyakorlati feladatok elvégzésére.
A 4 szakcsoport kidolgozta és a közgyűlés elé terjesztette jelentését, amit a közgyűlés kiegészítő hozzászólásokkal egyhangúlag elfogadott, egyben kinevezte az egyes szakcsoportok (szekciók) vezetésével megbízott személyeket.

A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége a következő személyeket válaszotta az elnökségbe:

elnök: Dr. Deák Ernő, Ausztria
alelnökök:
Bihari Szabolcs, Svédország
Dr. Klement Kornél, Németország
elnökségi tagok:
Dobos Éva, Norvégia
Homoki Mária, Litvánia
Pátkai Róbert, Anglia
Tóth Miklós, Hollandia

A Szövetség munkáját a nyugat-európai magyar szórványok összefogására, az érdekükben kitűzött célok megvalósítására összpontosítja.
Kormányoktól és pártpolitikától függetlenül fejti ki tevékenységét európai szellemiséggel az egyetemes magyarság jegyében.
A Szövetség együttműködésre törekszik minden, az egyetemes magyarság érdekeit képviselő tömörüléssel, szervezettel.

A NYEOMSZSZ fontosabb céljai és feladatai:
::: Országos magyar szervezetek összefogása és munkájuk összehangolása a magyar nyelv és kultúra sikeres megőrzése érdekében Nyugat-Európában,
::: Az országos tagszerveztek képviselete magyarországi hivatalos szerveknél és intézményeknél, az Európai Unió szerveinél és intézményeinél, és a kapcsolatkiépítés köztük és az országos szervezetek között.
::: A világ magyar közösségei együttműködésének támogatása, valamint a szociális és kulturális segélyek egyeztetése,
::: Rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintő fontos ügyekről, eseményekről és fejleményekről,
::: Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a tagszervezetek többségét érintik,
::: Szakmai (célirányos) munkacsoportok megszervezése és koordinálása.

————————–  

id. Klement Kornél:
(A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke és az új Nyugat-európai szervezet alapszabályának egyik előkészítője.)

AZ EURÓPAI MAGYAR EGYSÉG ÖRÖMHÍRE

Az európai országos magyar szervezetek stockholmi találkozója 2001. november 21 – 24. (péntek estétől vasárnap délutánig) történelmünkben egyedülálló:

Amire régebben az emigráció sem volt képes – létrehozni a Kárpátokon túl, de Európában élő szórvány-magyarság összefogását – azt most megvalósítottuk. Könnyes szemmel üdvözöltük a Lettországban,Litvániában, Észtországban, Lengyelországban, Csehországban működő magyar szervezetek képviselőit. S Nyugat-Európából is ott voltunk csaknem mindnyájan (a franciaországi magyarok kivételével). Ez olyan nagy dolog, amire méltán büszkék lehetünk. Magyar vonatkozásban mi már létrehoztuk az európai egységet.

Igen fontos, hogy független európai szervezetünket megalakítottuk. Erre igen nagy szükség volt, hiszen eddig sok esetben értünk, de nélkülünk beszéltek, cselekedtek. Már régen ideje lett volna, hogy mi magunk tárjuk fel gondjainkat, örömeinket, elvárásainkat és terveinket a magyar és a befogadó országaink illetékesei felé. Most ezt megtehetjük, és meg is tesszük.

Azt is bizonyította ez a konferencia, hogy megmaradásunk számunkra a legfontosabb. De a Kárpát-medencei magyarság számára is. Mert, ha mi elveszünk, akkor elgyengül az az anyagi és szellemi segítség is, amit csak mi nyújthatunk nékik.

Két nap alatt a szakbizottságok nagyszerű ajánlásokat dolgoztak ki, amelyeket a Közgyűlés jóváhagyott. Tehát van már egy cselekvési tervünk, programunk is, amely a jövőbeni munkának irányt ad, s az elért eredmények mércéjét képezi.

Külön ki kell emelni a tárgyilagos, demokratikus vitákat, amelyek néha kemények, de sohasem sértők voltak. Látszott, hogy szeretjük egymást, hogy tenni akarunk, hogy jót akarunk tenni. Felemelő volt az érzés, hogy még a választások alatt is türelmesen és jókedvű énekléssel vártunk az eredményhirdetésre.

S ne feledjük svédországi testvéreink megható szeretetét és nagyszerű ellátását. A szép Magyar Ház méltó keretet nyújtott ehhez a nagy eseményhez. Nagyon köszönjük ezt a fogadtatást.

Az európai magyar örömhír érdemes arra, hogy idézzük Mikes egyik levelének mondatát:
“Úgy megszeretém Rodostót, hogy sohsem feledhetem Zágont”.

Mert bizony úgy van, hogy ha magyar nemzet fája lombkoronájának csak valahol a szélén lebegünk, akkor is minden idegszálunkkal ehhez az ősi fához tartozunk. Létünk értelme magyarságunkból adódik, s ez erősít abban, hogy érte cselekedjünk.

Dietzenbach, 2002. március 1.

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) alapszabálya itt letölthető:

NYEOMSZSZ alapszabaly

Ezen alapszabály több pontjának részleteit két szabályzat tisztázza: 

működési szabályzat

választási szabályzat

Az egyes tagszervezetek (pl. BUOD, Hollandiai MSZ, SMOSZ, stb.) saját nyilatkozatai az illető szervezetek honlapjain érhetők el.

2012: A Felsőpulyán tartott Magyar Örökség Nyugaton c. XII. “Kufstein” Tanácskozás (2012. szeptember 8-9.)
           – A Zárónyilatkozat a Dokumentumtár – Nyilatkozatok oldalon olvasható.
           – A Duna TV-ben készült riportfilm a Videófelvtéleknél találhato

2009: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) – Szórvány munkacsoport

2008: Látogatás Strassburgban
           – Értékes autonómia tanulmányút Dél-Tirolban
           – Meghívó: Munkalátogatás Dél-Tirolban autonómia ügyben

2001:  Meghívó a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének  (NYEOMSZSZ) alakuló ülésére