Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Lettországban Élő Magyarok Balaton Társasága

Latvija Dzivojoso Ungaru Biedriba ”Balaton”

Látogasson el honlapunkra...

Tovább...

Az ötlet, hogy alapítsuk meg a Lettországban élő magyarok társasá­gát, 1992-ben született, de hivatalosan csak 1997-ben került sor a bejegyzé­sére Balaton néven. Társaságunk feladata és célja, hogy egyesítsük az itt élő magyarokat, őrizzük meg a magyar nyelvet, adjuk át az ifjú nemzedéknek a magyar hagyományokat és szokásokat, ismertessük meg velük Magyaror­szág történelmét és kultúráját.

Lettországban kb 300 magyar él, közülük 30–40 fő aktív tagja a társa­ságnak. A Balaton Társaság tagjai rendszeresen szerveznek találkozókat húsvétkor és karácsonykor, közösen ünneplik a nemzeti ünnepeket: március 15-ét – az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóját, augusztus 20-át – az államalapítás ünnepét, október 23-át – az 1956-os forradalom és sza­badságharc évfordulóját.
2004. október 23-án az LNKBA házában – Slokas utca 37. alatt – megnyílt a Magyar szoba.

Több éve már, hogy nyaranta a Társaság fiatalabbik nemzedéke részt vesz Budapesten a határon túl elő magyar fiatalok találkozóján. 2010 nyarán szintén részt vettünk a 15. találkozón, amelyen 27 országból voltak magyar fiatalok. Ezeken a találkozókon lett nemzeti ételekből gasztronómiai asztalt és „Ismerkedjenek meg Lettországgal!” kiállítást szerveztünk nagy sikerrel.
A fiataljainknak lehetősége nyílik arra is, hogy Magyarország külön­böző főiskoláin és egyetemein ösztöndíjasként tanuljanak. Néhányan éltek is ezzel a lehetőséggel, és most Budapesten tanulnak.

A Balaton Társaság aktív tagja a Lettországi Nemzetiségek Kulturális Szövetségének, az LNKBA-nak. Tartottunk „Magyar napot” étel- és bor­kóstolóval, „Ismerik Magyarországot?” címmel vetélkedőt, szerveztünk magyar kézimunka-kiállítást. Szervezetünk tagja a Nyugat-európai Orszá­gos Magyar Szervezetek Szövetségének.
Szoros  összeköttetésben vagyunk a lettországi magyar nagykövetség­gel. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki meg szeretné ismerni a magyar kul­túrát és a hagyományokat.

A Balaton Társaságról és tevékenységéről részletes információkat nyújt a társaság elnöke, Molnár Sándor (telefonszám: +371 29124583).

Címünk: LV-1048, Riga, Slokas utca 37
Tel.: +371 67613638 (LNKBA)
jogi címünk: LV-1082, Riga, Zemes utca 6-8
E-mail: molnar49@hotmail.com

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további értékes információkért látogasson el honlapunkra.