Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Svájci Magyarház Alapítvány

Ungarnhaus Stiftung

Látogasson el honlapunkra...

Tovább...

Szolgáljon e bemutatkozás a Magyarház Alapítvány támogatóinak, és minden magyar honfitársnak tájékoztatásul, dióhéjban összefoglalva a svájci magyarság életét és tevékenységét.

A magyarság jelenléte Svájcban évszázadokon keresztül nyomon követhető. Indíttatásuk részben a kalandvágy, túlnyomó többségüket azonban a  nemzeti sorscsapások, katasztrófák , mint pl. a 1848-49-es Szabadságharc leverése, az I. és II. világháború, a trianoni és a versailles-i kényszerszerződések és az 1956-os Forradalom és Szabadságharc vérbefojtása kényszerítette idegenbe. Legutóbbi közel 14000 magyar menekült letelepedését eredményezte Svájcban. Befogadásukért köszönet illeti ezért a svájci lakosságot. Ma 40 ezer, több generációhoz tartozó  magyar és magyar származású él Svájcban. Ők a svájci magyarok, akiket részben családi szálak fűznek a svájciakhoz, nagy részük már svájci állampolgársággal is rendelkezik. A magyarok közti kapcsolatok a kölcsönös tiszteletre, megbecsülésre épülnek a mai napig is.

2000-ben kezdtük el a Magyar Ház Alapítvány szervezését, azóta az alapítvány köré gyűlt magyarok száma,  eszmei és anyagi támogatóinak köre és hite ez ügyben egyre bővült és erősödött.  Az utóbbi évek munkája mutatja, hogy ha kis lépésekkel is, de tudatosan haladunk célunk felé. A szélesebb nyilvánosság  eredményeként talált egymásra sok Svájcban élő család, fiatal,  vendégként vagy hosszabb időre ide települt magyar. Hiszen ez  a Magyarház Alapítvány egyik alapgondolata!

A svájci Magyarház Alapítványt a Zürich Magyar Egyesület és a Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók  Szövetsége alapította, és 2006-ban az 1956-os Forradalom és Szabadságharc  50. évfordulóján jegyezte be a cégbíróságon. Az alapítvány alapvető célja, hogy felkarolja és fejlessze az itt élő magyarok és magyar származásúak kulturális tevékenységét, iskola, óvoda, cserkészet, sportkör, irodalmi és népzenei rendezvények, vallási, kultúrtörténeti találkozók szervezését, valamint kaput nyisson a svájci és más nemzetiségű érdeklődők számára, és széles körben megismertesse magyar történelmünket, zenénket, táncainkat, nyelvünket.

A terveink között szerepel magyar könyvtár, hang- és képanyagtár létrehozása.

Távolabbi célunk, hogy – amint az anyagi háttér rendelkezésünkre áll -, egy épületet, egy valódi Magyar HÁZat vásároljunk és működtessünk, amely helyet biztosít a fent említett tevékenységeknek, majd állandó találkozóhelyünk lesz.

A magyarság megcsonkításának, a trianoni kényszerszerződésnek a 90. évfordulóján, 2011  márciusában indítottuk útjára a kéthavonta megjelenő Magyar Ház Független Hírmondót. A DUNA Ungarischer Anzeiger több, mint 40 évig szolgálta a „magyar betűt“ és terjesztette a magyar kultúrát. Megszűntével nagy űr támadt a svájci és az egész nyugati magyar sajtóban.

Kötelességemnek érzem, hogy lapunk felelős kiadójaként, szerkesztő társaimmal együtt ismét magyar nyelvű újságot adjak a svájci, a nyugat-európai, és internetes formában, az egész magyarság kezébe.

Az elmúlt néhány évben örvendetes módon szinte egész Svájcban – a Bodeni- tótól Bázelig, Zürichtől Bernig – felpezsdült a társadalmi és kulturális élet: sorra alakulnak magyar szervezetek, gyermek- és kulturális közösségek, baráti társaságok, a régi egyesületek pedig megfiatalodtak.

Ez a lap egyben remek alkalmat kínál közösségeink összefogására, egymás megismerésére. Független lapunk bemutatkozási és hirdetési lehetőséget is kínál olvasóinknak.

Tudjuk, hogy a megmaradást a gyermekek és az ifjúság biztosítja, ezért újságunk nemcsak felnőtt olvasóinknak szól, hanem az óvodásoknak és az iskolásoknak is. A kivehető belső mellékletben mesékkel, versekkel, rejtvényekkel kedveltetjük meg gyermekeinkkel anyanyelvünket és így buzdítjuk őket olvasásra.

Örvendetes hír, hogy szinte minden svájci nagyvárosban működnek már magyar iskolák és óvodák. Reméljük, hogy a Kincsesláda gyermekrovatunkat ezen intézmények kisdiákjai is érdeklődéssel lapozzák és rajzaikkal, írásaikkal maguk is részt vesznek majd ennek szerkesztésében.

Lapunk gerincét közösségeink bemutatkozása, az időszerű eseményekről és  a svájci magyarság életéről szóló tudósítások  alkotják, de minden kiadásban  kínálunk irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti írásokat is . Névnaptárunkban pedig havonta  közzétesszük régi, szép magyar neveinket.

Olvasói oldalunkra várjuk írásaikat, verseiket, leveleiket, hozzászólásaikat.

Reméljük, lapunkban mindenki talál magának kedvére olvasnivalót!

Szerezzen örömet és nyújtson szórakozást ez az újság azoknak is, akik szívvel és lelkesedéssel készítik, de mindenek előtt azoknak, akik olvassák, s ezáltal is közelebb kerülnek egymáshoz, az ily módon is épülő szellemi Magyar Házban.

Legyenek Önök is létrehozói a Magyar Háznak, csatlakozzanak a Magyarház Alapítványhoz!

e-mail: svajcimagyarhaz@gmx.ch

Szennyessy László

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további értékes információkért látogasson el honlapunkra.